Πάνελ Αλουμινίου

group

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. στοχεύει στο διαρκή εμπλουτισμό των λύσεων που προσφέρει στους τελικούς καταναλωτές με πρωτοποριακά προϊόντα, τόσο από αισθητικής όσο και λειτουργικής πλευράς. Σε αυτά τα πλαίσια, η εταιρεία παρουσιάζει μία πλήρη γκάμα πάνελ αλουμινίου. Οι επιλογές περιλαμβάνουν πρεσσαριστές, παραδοσιακές, side panels και άλλα, σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδιασμών